De gemeente Zuidplas stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt gekeken naar de toekomst maar wordt ook verantwoording afgelegd over het verleden. Bekijk of download hier de zomernota, najaarsnota, jaarrekening en de programmabegroting.

Wegens de verkiezingen is er geen Perspectiefnota 2019-2022 opgesteld. Hiervoor kan het Collegeprogramma 2018-2022 gebruikt worden. Bekijk hier het 'Collegeprogramma 2018-2022'.

De zomernota 2019 is een samenvoeging van de Voorjaarsnota 2019 en de Perspectiefnota 2020 en is op deze pagina gepubliceerd.