Eerste stap naar naam nieuw dorp is gezet

De afgelopen maand heeft iedereen zijn of haar idee voor een naam voor het nieuwe dorp kunnen insturen, sinds maandag 1 juli is de prijsvraag 'gesloten'.

Het college gaf eerder al aan op zoek te zijn naar een goede, passende naam voor het nieuwe dorp en deed daarbij een beroep op de creativiteit van haar bewoners. En met succes! In de maand juni zijn er meer dan 2200 ideeën ingestuurd. De volgende stap is om te komen tot een top drie, dat is de taak van de beoordelingscommissie.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestond oorspronkelijk onder andere uit leden van de drie straatnamencommissies (Zevenhuizen/Moerkapelle, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel). De afgevaardigden van de straatnamencommissies zijn tevens lid van de Historische Verenigingen van de dorpen. Eén van deze verenigingen, die van Nieuwerkerk aan den IJssel, deed vorige week de oproep om ‘te stemmen’ op de naam Cortelande. Dit enthousiasme kwam net iets te vroeg, stemmen kan namelijk nog niet. Historische Vereniging Moordrecht heeft aangegeven deze oproep te steunen: ook zij zijn voorstander van de naam.

Burgemeester Han Weber, voorzitter van de beoordelingscommissie: "We waarderen de betrokkenheid en het enthousiasme van de Historische Vereniging Nieuwerkerk, gesteund door de vereniging uit Moordrecht, maar naar het oordeel van het college was dit net iets te vroeg. Het college is van mening dat het risico bestaat dat de leden van de genoemde historische verenigingen niet meer als voldoende onafhankelijk worden gezien en de selectie van de drie namen ter discussie kan komen te staan. Om die reden hebben wij hen gevraagd zich terug te trekken. Het college heeft besloten om twee oud-wethouders te vragen deze plek in te nemen."

Dit leidt tot een nieuwe samenstelling van de beoordelingscommissie:

  1. Burgemeester Han Weber (voorzitter)
  2. Deskundige op het gebied van branding/citymarketing
  3. Afgevaardigde Kindergemeenteraad
  4. Afgevaardigde Jongerenraad
  5. Afgevaardigde straatnamencommissie Zevenhuizen/Moerkapelle
  6. Oud-wethouder Nieuwerkerk aan den IJssel (Cora Kuyvenhoven)
  7. Oud-wethouder Moordrecht (Jan Oomen)
  8. Afgevaardigde ‘Community Middengebied’

De beoordelingscommissie selecteert een top drie uit alle ingezonden namen. De top drie wordt na de zomervakantie vrijgegeven voor stemming, waarna de naam met de meeste wordt voorgelegd aan het college als naam voor het nieuwe dorp.