De gemeente Zuidplas wil zoveel mogelijk energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de samenleving stimuleren.

Sinds kort biedt de gemeente hier ook leningen voor aan. Met deze lening kunt u tegen een laag rentetarief zelf investeren in energiebesparing. Hierdoor daalt niet alleen uw energierekening, u investeert ook in de waarde van uw woning en in uw wooncomfort. De lening kunt u gebruiken voor:

 • Groene daken
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Raamisolatie

U kunt de lening ook gebruiken voor andere innovatieve maatregelen die bijdragen aan één van de onderstaande beleidsdoelen:

 1. Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot
 2. Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening

Voor een lening voor andere maatregelen is een besluit nodig van het college van burgemeester en wethouders.

Er zijn twee soorten leningen:

 • De Duurzaamheidslening voor inwoners (woningeigenaren en huurders), rente 1.6% inclusief afsluitkosten (2019);
 • De Stimuleringslening duurzaamheid voor Verenigingen van eigenaren (VvE), (sport)vereniging, scholen of coöperaties, met een rente van 0,5% exclusief afsluitkosten (2019).

De aanvraag bestaat uit twee stappen, meer informatie over deze stappen vindt u onder 'Aanvraag' 

Aanvragen

U vraagt de lening eerst schriftelijk aan bij de gemeente Zuidplas. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) toetst daarna of u de lening naar verwachting ook weer kunt aflossen door een krediettoets. Daarna betaalt SVn bij een positieve krediettoets de lening uit via een bouwkrediet uit aan het bouw- of installatiebedrijf dat de maatregelen voor u uitvoert.

Stap 1: Aanvraag bij de gemeente

U kunt uw aanvraag direct online doen via de knop 'Online Duurzaamheidslening aanvragen'.

Online Duurzaamheidslening aanvragen

Of u download het 'Aanvraagformulier duurzaamheid en stimuleringslening' Zuidplas' welke u handmatig kunt invullen en opsturen naar de gemeente, u heeft hiervoor nodig:

 1. Een ingevuld en uitgeprint aanvraagformulier
 2. Offertes voor het uitvoeren van de energiemaatregelen door een deskundig bedrijf (max. 6 maanden oud)
 3. Planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 4. Indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur
 5. Een akkoordverklaring van de eigenaar of de gegevens van de (externe) beheerder indien de aanvrager geen eigenaar is
 6. In geval van VvE’s en verenigingen stuurt u ook mee:
  - Een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen en het besluit is genomen gebruik te maken van de Stimuleringslening SVn Alphen aan den Rijn
  - Een lijst met leden van de vereniging van eigenaren (in het bijzonder daarop aangemerkt de eigenaar/bewoners) van het betrokken appartementengebouw, of een ledenlijst van de vereniging

Stuur het handmatig ingevulde formulier met bijlagen naar duurzaam@zuidplas.nl of via de post naar:

 • Gemeente Zuidplas, Secretariaat afdeling Ruimte, Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel  

Vragen

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Stuur een e-mail naar duurzaam@zuidplas.nl.

Stap 2: aanvraag bij SVn

Na goedkeuring (u voldoet aan de eisen genoemd onder 'Voorwaarden') ontvangt u van ons een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier om de duurzaamheidslening bij SVn aan te vragen.

Procedure

 1. Uw ingestuurde aanvraag wordt op inhoud en compleetheid beoordeeld.
 2. Bij een positieve beoordeling draagt gemeente Zuidplas u voor bij het SVn. U ontvangt een toewijzingsbrief van de gemeente met daarbij het aanvraagformulier voor de lening bij het SVn.
 3. Het SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toetsing ontvangt u van SVn een offerte voor de lening. Bij een negatieve toetsing ontvangt u van gemeente Zuidplas een afwijzingsbrief met toelichting op de afwijzing.
 4. Nadat u de offerte van SVn heeft ondertekend en teruggezonden, ontvangt u van SVn de akte van de lening ter ondertekening.
 5. Na ondertekening en terugsturen van een kopie plaatst het SVn  de lening in een bouwdepot en stuurt het SVn bericht aan gemeente Zuidplas dat de lening akkoord is.
 6. Op basis van door u ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (incl. nota’s) die u stuurt aan gemeente Zuidplas, betaalt het SVn vanuit dit bouwkrediet de nota’s uit.
 7. Na afronding van de werkzaamheden meldt u uw project gereed aan Gemeente Zuidplas met het formulier dat met de toewijzingsbrief is meegestuurd.
 8. De gemeente draagt verder zorg voor afsluiting van het bouwdepot bij het SVn.

Bijzonderheden

Wilt u duurzame maatregelen aan uw pand treffen via een landelijke regeling? Kijkt u dan op de website van het Duurzaam bouwloket voor meer informatie over een overzicht van maatregelen welke u allemaal kunt treffen om uw woning te verduurzamen.

www.duurzaambouwloket.nl

Voorwaarden

 • Gemeente Zuidplas neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld
 • Uw aanvraag voor een lening wordt beoordeeld en voorgedragen op basis van beschikbaarheid van het budget
 • De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 2.500  en maximaal € 15.000 voor bewoners en minimaal € 2.500  en maximaal € 35.000 voor andere aanvragers
 • Huurders hebben toestemming nodig van de eigenaar als ze aanpassingen willen doen aan de woning

Op de website van het 'Stimuleringsfonds Volkshuisvesting' (SVn) leest u de voorwaarden van de SVn.