Duurzaam Zuidplas

In 2050 is Zuidplas een duurzame, toekomstbestendige en energieneutrale gemeente. Zuidplas is dan opgewassen is tegen de gevolgen van extreem weer en gaat zorgvuldig om met grondstoffen en afval. De omgeving van Zuidplas is prettig en gezond met schoon water, schone lucht, weinig geluidshinder en grote biodiversiteit.

Samen Duurzaam Doen!

In Zuidplas verstaan we onder duurzaamheid het volgende:

  • De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen;
  • Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken;
  • Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken;
  • Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het kunnen vervullen van hun basisbehoeften. 

Duurzaamheid raakt ons allemaal. Het jaar 2050 lijkt ver weg, maar we moeten nu aan de slag om dan energieneutraal te zijn.
 
Samen de schouders er onder en de ‘schone motoren’ naar een energieneutraal 2050 in beweging zetten. Met samen bedoelt het college samen met u – inwoners en ondernemers in Zuidplas. Het college hecht veel waarde aan uw mening, uw ideeën, uw feedback. Wij zullen de kracht van de samenleving absoluut benutten om de doelen te halen.
 
Naar de website van Duurzaam Zuidplas