Dieren zijn onmisbaar voor en in onze leefwereld. Gezelschapsdieren verrijken ons leven, geven afleiding of maken het contact met anderen makkelijker. Gemeente Zuidplas hecht grote waarde aan een goed woon-, werk- en leefklimaat en investeert daarom in een duurzame leefomgeving voor mens, dier en milieu.

Gemeente Zuidplas zet zich in voor het welzijn van dieren

De 'Nota Dierenwelzijn in Zuidplas' is gericht op de thema's en uitgangspunten voor de groene, recreatieve en dorpse gemeente Zuidplas. De gemeente Zuidplas zet zich in om het welzijn van dieren te vergroten. Dit geldt voor dieren met een eigenaar, maar ook voor dieren in de natuur. Het doel van deze dierenwelzijnsnota is dan ook het bevorderen van het welzijn van huisdieren, hobby- en productiedieren en vrij in het wild levende dieren binnen de gemeentegrenzen van Zuidplas. Daarbij wil de gemeente mensen bewust(er) maken van dierenwelzijn en het diervriendelijk houden van dieren bevorderen.