Demonstratie of protestactie houden

Wat is het?

In Nederland mag iedereen een demonstratie of protestactie organiseren. Dit is een grondrecht. Als u op een openbare plek wilt demonstreren, meldt u dit minstens 48 uur van tevoren bij de gemeente. Zo kan er op tijd een inschatting worden gemaakt of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het verkeer en de veiligheid.

Hoe werkt het?

Het is belangrijk dat de demonstratie de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom van tevoren met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bijvoorbeeld dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten.

Wanneer mag de gemeente een demonstratie verbieden?

 • U heeft uw demonstratie te laat gemeld bij de gemeente.
 • U heeft de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven.
 • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid.
 • Om te voorkomen dat er opstootjes en agressie ontstaat.
 • Om de gezondheid te beschermen.

De inhoud van een demonstratie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

Wat moet ik doen?

U meldt uw demonstratie bij de gemeente. Doe dit minstens 48 uur voordat u de bijeenkomst houdt. Graag ontvangen van u onderstaande informatie:

 • uw naam
 • e-mail (voor het versturen van de ontvangstbevestiging)
 • telefoonnummer (mochten er vragen over uw melding zijn)
 • het doel van de bijeenkomst
 • datum van de bijeenkomst
 • start- en eindtijd
 • de plaats en/of de route
 • aantal verwachte personen
 • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

Demonstratie of protestactie melden