Momenteel wordt gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten en een Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundigplan voor de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder.

De Nota van Uitgangspunten is een verdere uitwerking van het Masterplan met een gedetailleerdere vertaling van de ambities en uitgangspunten voor het gebied. Beide documenten gelden voor de eerste fase (fase 1a) van de ontwikkeling.
 
Iedereen die dat wil kan reageren op de concept versie van deze documenten. Kan dit doen tot vrijdag 14 juli 2023 door een mail te sturen naar denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl. Hieronder kunt u de stukken downloaden: