Samen verder bouwen aan Zuidplas. Dit is de titel van het coalitieakkoord van VVD, ChristenUnie/SGP en CDA.

Met dit coalitieakkoord werken we aan een Zuidplas waarin het plezierig wonen, werken en recreëren is. Waar de stem van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt gehoord en waarin onze kinderen graag willen en kunnen wonen.

We willen de aantrekkelijke dorpen doorgeven aan onze kinderen. Daarom beschouwen we toekomstbestendigheid vooral vanuit klimaat- en energieperspectief. Zuidplas wordt een energie-neutrale gemeente. De circulaire economie biedt kansen die we willen ontdekken en ontwikkelen. Ook denken we bij toekomstbestendigheid aan een gezond financieel beleid en nemen we de regie om Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar te houden.

Te downloaden bestand(en)