Een veilig Zuidplas doen we samen! ‘Samen staan we sterk(er)’

Veiligheid in de gemeente Zuidplas wordt samen met onze inwoners vormgegeven. Buurtpreventie-initiatieven spelen hierbij een grote rol en worden enorm gewaardeerd door de gemeente. Binnen de gemeente zijn vele vrijwilligers actief met buurtpreventie en WhatsApp groepen. Deze initiatieven zijn een groot succes.

De gemeente ondersteunt de buurtpreventie initiatieven en faciliteert om deze zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook de politie Waddinxveen-Zuidplas is een belangrijke partner en is betrokken bij de verschillende buurtpreventie initiatieven. Vanuit de gemeente is er één contactpersoon actief die in nauw contact staat met de coördinatoren van elk dorp. Ook wordt meegedacht om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen.

WhatsApp groepen

In alle dorpen in Zuidplas zijn WhatsApp groepen actief. Door middel van deze groepen informeren buurtbewoners elkaar over ongewenste situaties in hun straat of wijk. Dit met als doel het voorkomen / ontmoedigen van onveiligheid op straat als gevolg van overlast of criminaliteit. De gemeente heeft in samenwerking met de politie 'Voorwaarden opgesteld voor deelname aan de WhatsApp groepen

Buurtpreventie ronden

De vrijwilligers van de buurtpreventie gaan regelmatig samen met de politie en de handhaving van de gemeente de straat op om toezichtronden te lopen of te fietsen. Doel is om zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn, te signaleren en bewoners preventief te adviseren op het gebied van veiligheid.

Overige activiteiten

De coördinatoren van de buurtpreventie organiseren regelmatig activiteiten in de dorpen gericht op veiligheid. Wilt u meer weten over de initiatieven in onze dorpen, ga dan naar www.zuidplasveilig.nl(externe link)