Burgerinitiatief

U kunt als inwoner zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen via het "Burgerinitiatief". U kunt bij de griffie een burgerinitiatief indienen. De griffie kan u gedurende de procedure adviseren en begeleiden. Het onderwerp kan op de agenda van het opiniërende deel van de vergadering van de gemeenteraad geplaatst worden.

Voorwaarden

  • U woont in Zuidplas
  • U bent tien jaar of ouder
  • U bent kiesgerechtigd (tien- tot en met zeventienjarigen hoeven niet aan de leeftijdseis te  voldoen)
  • Uw voorstel bevat uw achternaam, voornamen, adres, geboortedatum en handtekening; ook uw plaatsvervanger vult deze gegevens in
  • U levert een 'Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief' formulier in met daarop de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van vijftig kiesgerechtigden die eveneens in Zuidplas wonen en die uw plan of onderwerp ondersteunen
  • U beschrijft uw voorstel nauwkeurig
  • U voegt een toelichting toe op uw voorstel

Wat gebeurt er met uw voorstel

De griffie ontvangt uw burgerinitiatiefvoorstel en toetst het aan de criteria. Als het voorstel voldoet, wordt bepaald in welk type vergadering dit op de agenda geplaatst wordt (bijv. in een vergadering van de gemeenteraad of een programmacommissie). Daarna zal de griffie contact met u opnemen over het vervolg.

Burgerinitiatief insturen

U kunt het burgerinitiatief mailen naar griffie@zuidplas.nl of per post opsturen:

  • t.a.v. de Griffie Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den  IJssel