Uit het project 'Prikker op de kaart' en het participatietraject rondom de tijdelijke school in Zevenhuizen is naar voren gekomen dat inwoners van Zevenhuizen de kruispunten van de Burgemeester Klinkhamerweg met De Opril en met de Noordelijke Dwarsweg het meest onveilig ervaren.

De gemeente heeft daarom onderzocht hoe de verkeersveiligheid van de kruispunten kan worden vergroot.

Uitwerking passende oplossing

De gemeente Zuidplas heeft een adviesbureau ingeschakeld om de meest passende oplossing uit te werken. Met 'passend' wordt bedoeld; passend bij het verkeersbeleid, ruimtelijk inpasbaarheid, passend qua uniformiteit, samenhang en afwikkeling en bij de wensen van de bewoners naar aanleiding van de prikker op de kaart. 

Er zijn meerdere oplossingen onderzocht, de meest passende oplossing wordt hierbij aan u gepresenteerd, wij zijn van mening dat hiermee de verkeersveiligheid op de kruispunten wordt verhoogd. 
De resultaten zijn als volgt:

  1. Kruisende wegen moeten voorrang verlenen op doorgaand verkeer op de Burgemeester Klinkhamerweg;
  2. Gescheiden fietsinfrastructuur en gefaseerde oversteken voor langzaam verkeer;
  3. Door het aanbrengen van een (brede) middenberm wordt de rijbaan optisch versmald en uitgebogen. Dit werkt snelheidsverlagend. 

Dit wordt verder toegelicht in het filmpje van DTV Consultants.

Inwonersavond

In verband met de corona-maatregelen is het op dit moment helaas niet mogelijk om een inwonersavond organiseren. Daarom informeren wij u via deze pagina en vragen wij om uw reacties en mening, u vindt op deze pagina:

  • Een videoboodschap van wethouder Verkeer, Jan Willem Schuurman
  • De ontwerp tekening (kijk onder Te downloaden bestanden)
  • Een videoboodschap met uitleg over het ontwerp
  • Enquête (gesloten: u kon tot 15 juli uw reactie via deze enquête doorgeven)

Boodschap van wethouder Verkeer, Jan Willem Schuurman

Uitleg over de herinrichting kruispunten Burgemeester Klinkhamerweg 

Hoe nu verder

Op basis uw reacties wordt een voorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Afhankelijk van de beslissing van de raad gaan we de volgende stappen bepalen.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de heer D. Rutten via (0180) 330 300 of mailen naar vakgroepverkeer@zuidplas.nl.