Bouwverordening gemeente Zuidplas 2018

In een bouwverordening is vastgelegd wat de rechten en de plichten van een eigenaar van een gebouw zijn. In de bouwverordening staan voorschriften voor bijvoorbeeld het gebruik van woningen en terreinen. Uitleg over de te volgen procedure bij het aanvragen van een bouwvergunning of een sloopvergunning. Ook geeft de bouwverordening aan hoe de medewerkers van de gemeente tijdens de realisatie van een gebouw het bouwproces controleren.

In de bouwverordening staan dus geen eisen met betrekking tot de kwaliteit van het te verbouwen gebouw. Deze eisen staan genoemd in het bouwbesluit en zijn landelijk vastgelegd.

Bekijk de bouwverordening

Bekijk de vastgestelde 'Bouwverordening Zuidplas 2018' op de website van overheid.nl