Besluitenlijsten auditcommissie

Auditcommissie

De auditcommissie is een raadscommissie die focust op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit betekent dat de auditcommissie zich met name bezighoudt met financiële stukken van de gemeente (bijvoorbeeld de Jaarrekening) en de accountant.

Besluitenlijsten auditcommissie

Op deze pagina vindt u de besluitenlijsten van vergaderingen van de auditcommissie. In de besluitenlijsten zijn de besluiten en overwegingen van de auditcommissie opgenomen.