Beleid, hogere waarden Zuidplas

Om een acceptabel woon- en leefklimaat te realiseren, is beschreven hoe met het ontwerp van woningen of woongebieden rekening gehouden kan worden met de geluidsbronnen in de omgeving. Om het hogere waarden beleid toe te lichten, is beschreven wat verstaan wordt onder de verschillende termen die worden gehanteerd.

Om aan te geven in welke fase van een plan een hogere waarde wordt vastgesteld, is beschreven welke wetgeving van toepassing is rondom het vaststellen van een hogere waarde.

Op de website van de ODMH kunt u het Beleid bekijken of downloaden www.odmh.nl