Burgemeester en wethouders hebben op 17 december 2013 een beleidsregel Bibob vastgesteld. Deze beleidsregel bepaalt dat het college de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) zal toepassen op vergunningen voor vechtsport evenementen, drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen, vergunningen voor speelgelegenheden, vergunningen voor seksinrichtingen en omgevingsvergunningen voor gevoelige objecten.

Het college kan de Wet Bibob toepassen op milieuvergunningen, huisvestingsvergunningen, subsidiebeschikkingen, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten.

Te downloaden bestand(en)