U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

Hoe werkt het

Lijkbezorging

Begraven is een van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn cremeren of ontleden nadat een lichaam ter beschikking is gesteld van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Er zijn regels voor asbezorging, graven, gedenkplaatsen en grafbedekkingen. Deze staan in de 'Beheersverordening begraafplaatsen Zuidplas' en "Nadere regels graven en grafbedekkingen". De beheersverordening begraafplaatsen is van kracht voor alle gemeentelijke begraafplaatsen in Zuidplas.

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

 • de officier van justitie;
 • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

Wat moet ik doen

Schakel een uitvaartondernemer in

Als een naaste is overleden, komt daar veel bij kijken. Een uitvaartondernemer kan u alle praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis.

Hoeveel moet ik betalen

Hieronder ziet u in het kort de belangrijkste standaardtarieven voor (be)graven en asbestemming in Zuidplas voor 2021.
Voor het volledige overzicht van alle tarieven verwijzen wij u naar de Tarieven lijkbezorging 2021. 

Tarieven begraven (2021)

 • Een overledene van 12 jaar of ouder, € 990
 • Overledene jonger dan 12 jaar, € 500
 • Overledene jonger dan 1 jaar € 250

Tarieven grafrechten

 • Particulier graf voor 20 jaar, € 2.500
 • Babygraf voor 10 jaar, € 165
 • Babygraf voor 20 jaar, € 330
 • Kindergraf voor 10 jaar, € 330
 • Kindergraf voor 20 jaar, € 660

Tarieven onderhoud

 • Algemeen graf voor 10 jaar, € 400
 • Algemeen graf voor 15 jaar, € 600
 • Particulier graf voor 20 jaar, € 800
 • Kindergraf voor 10 jaar, € 200
 • Kindergraf voor 20 jaar, € 400
 • Babygraf voor 10 jaar, € 150
 • Babygraf voor 20 jaar, € 300

Tarieven na een crematie

 • Asverstrooiing op strooiveld, € 150
 • Plek in de urn tuin of urn graf voor 5 jaar, € 375
 • Onderhoud urn graf of plek in de urn tuin per 5 jaar, € 150
 • Bijzetten van een asbus/urn in een eigen (urnen) graf, € 100
 • Bijzetten van een asbus/urn op een eigen (urnen) graf of in de urn tuin, € 100
 • Urn nis voor 5 jaar, € 200
 • Onderhoud urn nis per 5 jaar, € 125
 • Bijzetten van een asbus/urn in een urn nis, € 100

Eventueel bijkomende kosten

 • Kosten voor begraven buiten regulieren tijden (09.00 - 15.00) en op zon- en feestdagen  € 400
 • Vergunning gedenkteken, € 50

Kosten algemeen graf

 • Kosten van begraven voor 10 jaar, € 990
 • Kosten van begraven voor 15 jaar, € 990
 • Onderhoudskosten voor 10 jaar, € 400
 • Onderhoudskosten voor 15 jaar, € 600
 • Totale kosten voor 10 jaar: € 1.390
 • Totale kosten voor 15 jaar, € 1.590

Kosten particulier graf voor 2 personen (20 jaar)

 • Kosten begraven 1e overledene, € 990
 • Kosten onderhoud, € 800
 • Kosten uitsluitend recht, € 2.500
 • Totale kosten, € 4.290

Verlopen graftermijnen Zuidplas

Voor het overzicht van de verlopen graftermijnen in de gemeente Zuidplas gaat u naar de pagina 'Begraafplaatsen'.

Meer informatie of vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met cluster begraafplaatsen via (0180) 330 300 of begraafplaats@zuidplas.nl.