De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas geeft op beleidsmatig niveau gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Deze adviezen gaan voornamelijk over wetten en verordeningen op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Werk en Bijstand (WWB), Participatie, Jeugdhulp, Wonen en Onderwijs.  

Wilt u meer weten over de Adviesraad, wat zij voor u kunnen betekenen, uitgebrachte adviezen of contactinformatie, kijk dan op de website:

www.adviesraadsociaaldomeinzuidplas.nl