Portal home

Lees deze pagina voor

Feestje of activiteit organiseren op of rond de Tour de France? | 5 maart 2015

Kom naar de Tour de France-inloopavond donderdag 5 maart 2015 in het gemeentehuis. Lees verder...


Inloopavond Verkeerscirculatieplan Moerkapelle | 9 maart 2015

Uitnodiging voor de inloopavond over het Verkeercirculatieplan in Moerkapelle. U kunt ook uw mening geven via het digitale reactieformulier. Lees verder...


Inloopavond bestemmingsplan ‘Rottedijk 10a’ in Moerkapelle | 9 maart 2015

De gemeente Zuidplas organiseert maandag 9 maart 2015 een informele inloopavond voor het bestemmingsplan ‘Rottedijk 10a’ in Moerkapelle. Lees verder...


Wat vindt u in uw buurt / wijk belangrijk in de openbare ruimte? | 11 en 16 maart 2015

Gemeente Zuidplas wil de openbare ruimte meer en beter aan laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van bewoners, bezoekers en gebruikers. Bovendien moet vanwege het beperkte budget de openbare ruimte op een andere manier worden beheerd en onderhouden. Wij vragen u daarom mee te denken om hieraan een goede richting te geven. U kunt de digitale vragenlijst invullen of tijdens één van de inspiratieavonden bezoeken. Lees verder ...