De inwoners van Zuidplas scheiden hun afval al behoorlijk goed. Veel van het gescheiden afval kunnen we weer opnieuw gebruiken. Afval is dan geen afval meer maar een waardevolle grondstof. Het restafval dat overblijft wordt verbrand.

Om het scheiden van afval te stimuleren onderzoekt de gemeente door middel van pilots/proeven een aantal mogelijkheden. In elk dorp wordt 3 maanden lang een andere pilot/proef uitgevoerd.

Proef wekelijkse GFT+E inzameling in Moordrecht

GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) is een waardevolle grondstof voor allerlei nuttige producten zoals compost. Het scheiden van GFT+E afval gaat goed. Toch blijkt het restafval in Zuidplas voor bijna 40% uit etensresten te bestaan. 

In de zomermaanden stijgt de kans op stank- en ongedierteoverlast in de minicontainer voor GFT+E. Om ongemakken zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken wordt door de gemeente Zuidplas de mogelijkheid aangeboden aan een gedeelte van de huishoudens in Moordrecht om de groene container wekelijks te laten legen in de zomermaanden.

Deze extra inzameling betreft een proef van 3 maanden. De wekelijkse ophaalrondes staan ook in de 'Afvalkalender'.

Na afloop van de proef ontvangen de betreffende inwoners een enquête waarin de ervaringen worden gevraagd. Op basis van de resultaten wordt bepaald of de wekelijkse inzameling in de zomerperiode wordt voortgezet.

Proeven in andere dorpen

In elk dorp wordt dit jaar een proef uitgevoerd, maar niet altijd bij elk huishouden.

Dit verschilt per pilot. Elke pilot duurt ongeveer 3 maanden. Het gaat om het wekelijks inzamelen van PMD, uitproberen van keukenbakjes voor etensresten en een centrale container voor PMD.

Informatie vooraf

Bij de start van elke pilot worden betrokken inwoners vooraf geïnformeerd door een brief.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over de proef of wenst u meer informatie, neem dan contact op met de gemeente via afval@zuidplas.nl