Vanaf woensdag 26 februari 2020 ontvangt u als eigenaar en/of gebruiker de WOZ-beschikking / aanslagbiljet gemeentebelastingen.