Heeft u hulp nodig bij het huishouden, een rolstoel of een andere vorm van ondersteuning nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen? Organiseer altijd eerst (tijdelijk) hulp in uw eigen omgeving. Met hulp van familie, vrienden, buren, en vrijwilligers kunt u een oplossing proberen te vinden. Lukt het niet om hulp in uw omgeving te vinden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Hoeveel moet ik betalen

Ontvangt u een maatwerkvoorziening dan moet u rekening houden met het betalen van een eigen bijdrage.

Hoe werkt het

Keukentafelgesprek: wat is uw hulpvraag en persoonlijke situatie

Om hulp of ondersteuning aan te vragen, neemt u contact op met het Sociaal Team door het 'meldingsformulier Sociaal Team' in te vullen. Het Sociaal Team neemt contact met u op om een persoonlijk gesprek bij u thuis, in te plannen. Dit gesprek noemen we een ‘keukentafelgesprek’.

Tijdens dit gesprek bespreekt u samen welke mogelijkheden er zijn om zelf of met hulp van mensen om u heen, met algemene voorzieningen of via een Wmo-voorziening ondersteuning (individuele voorziening) te krijgen. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld een koffieochtend in het buurthuis of de maaltijdservice. Daarnaast kijkt de medewerker of u een eigen bijdrage moet betalen.

Mogelijke uitkomsten van het gesprek:

  • Als uit het gesprek blijkt dat u zelf, op eigen kracht, uw beperkingen kunt oplossen, dan neemt de consulent geen aanvraag voor een individuele voorziening in.
  • Als u niet in staat bent om uw beperkingen op eigen kracht op te lossen, dan denken we graag mee welke instantie u verder kan helpen of nemen we, waar mogelijk, de aanvraag zelf in behandeling.

Gespreksverslag en ondersteuningsplan

Het sociaal team maakt van het gesprek een verslag, dit krijgt u thuisgestuurd. Daarnaast krijgt u een ondersteuningsplan. In dit plan staat beschreven hoe u ondersteund kunt worden bij uw belemmeringen en wat er afgesproken is. Wij vragen u het ondersteuningsplan goed te lezen en getekend retour te sturen. Het getekende ondersteuningsplan is uw aanvraag. Uw eventuele op- en aanmerkingen kunt op het ondersteuningsplan vermelden of u kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Team. Uw op- en aanmerkingen worden meegenomen in het onderzoek.

Wat moet ik doen

Meld uw probleem of vraag bij het Sociaal Team via het formulier 'meldingsformulier Sociaal Team'.

Wat heb ik nodig

De gemeente controleert of u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) heeft. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, moet u dit aanvragen. Meld het aan het Sociaal Team, zodra u weer een geldig identiteitsbewijs heeft.

Hoe lang duurt het

Heeft u melding gedaan van uw hulpvraag? De Wmo-consulent van het Sociaal Team probeert binnen vijf werkdagen na uw melding contact met u op te nemen voor een afspraak. U plant dan samen het persoonlijk gesprek bij u thuis in (keukentafelgesprek). De consulent heeft vervolgens acht weken de tijd om de aanvraag af te handelen. Mocht een medisch advies nodig zijn, dan wordt de termijn van afhandeling met vier weken verlengd.

Aanvullende informatie

Hulp nodig tijdens een gesprek

U kunt tijdens het keukentafelgesprek:

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u 'bezwaar maken'.

Heeft u van uw gemeente een beschikking voor zorgondersteuning toegekend gekregen vanuit de Wmo of Jeugdwet

Dan zijn er twee mogelijkheden om ondersteuning te ontvangen: Zorg in Natura (ZiN) en Persoonsgebonden budget (Pgb).