Wethouder Jan Hordijk

Persoonsgegevens

 • Naam - J. (Jan) Hordijk
 • Functie - Wethouder
 • Partij - VVD

Video's

Wethouder Jan Hordijk blikt terug op 2020 en vooruit op 2021

,

Portefeuille

 • Volkshuisvesting  
 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder)
 • Recreatieparken
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Grondbedrijf
 • Vastgoed

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur - Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Lid algemeen bestuur - Recreatieschap Rottemeren
 • Lid algemeen bestuur - Recreatieschap Hitland
 • Lid algemeen bestuur - Bedrijvenschap Gouwepark
 • Lid algemeen bestuur - Grondbank Zuidplas
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur - GR IJsselgemeenten
 • Algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid - Ledenraad Vereniging FFP

Dorpswethouder Moerkapelle

Beste inwoner van Moerkapelle,

Voor de tweede collegeperiode op rij ben ik dorpswethouder van het prachtige Moerkapelle. Het jongste en kleinste dorp van de gemeente Zuidplas, maar groots in wat het te bieden heeft. Ga maar na, u beschikt bijvoorbeeld over de oudste droogmakerij van Zuid-Holland (polder de Wilde Veenen), de oudste vijzelmolen van Nederland (Molen nummer 6, Rottedijk), een rolschaatsvereniging van Europees niveau (Rolling ‘90) en de grootste orchideeënkwekerij ter wereld (SO Natural).

Daarnaast herbergt uw dorp iconische rijksmonumenten als de Hervormde Kerk, Molen De Oorsprong en boerderij Stolpenburg. En wat te denken van de oorsprong van de Rotte, het jaarlijkse evenement Trekker Trekkie en uw overheerlijke Moerkapelse Krakelingen? Allemaal redenen die het waard maken om Moerkapelle te bezoeken. Zelf doe ik dat sowieso eens per zes weken, als ik in Dorpshuis Op Moer aan het werk ben. Een ander geschikt moment is natuurlijk Koningsdag, want u werd in 2008 niet voor niks uitgeroepen tot ‘Meest Oranjegezinde dorp van Nederland’!

Met hartelijke groet,
Jan Hordijk.

Contactgegevens