Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. Toelichting: omschrijving van wat het plan mogelijk maakt en de relevante aspecten op het gebied van stedenbouw, planologie, beleid, milieu en economie
  2. Regels: hierin staat exact beschreven wat er wel en niet mag plaatsvinden binnen een bepaalde bestemming (type bebouwing en afmetingen)
  3. Verbeelding: de kaart waarop is aangegeven welke grond welke bestemming heeft. De regels en de verbeelding vormen het juridisch bindende deel. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden

Waar kan ik de bestemmingsplannen van de gemeente Zuidplas lezen

Voor de meeste bestemmingsplannen kunt u terecht op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Wij verwijzen naar deze site, omdat hier de bestuurlijk geaccordeerde plannen staan.

Als service bieden we op onze website ook de pdf’s aan van de 'Bestemmingsplannen in voorbereiding'.

Archief bestemmingsplannen

Sinds 2013 wordt iedere dag een complete kopie van zuidplas.nl gemaakt. Deze kopie is bijna volledig functioneel en beschikt over alle (nieuws)berichten, artikelen, afbeeldingen, besluiten, documenten en bestemmingsplannen welke in het verleden op de website stonden. U vindt de verwijzing en instructies over hoe het archief werkt op de pagina 'Webarchief'.

Heeft u vragen over een bestemmingsplan

Voor al uw vragen met betrekking tot bestemmingsplannen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Zij vormen voor de gemeente Zuidplas het loket voor bestemmingsplannen, het indienen van een vooroverleg/principeverzoek en het indienen van een formele omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging.

Info@odmh.nl
(088) 54 50 000
www.odmh.nl(externe link)