Vanaf 1 mei 2022 hoeft u uw afvalpas niet meer op te waarderen. Uw stortingen worden achteraf afgerekend via een jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag. Het tegoed dat u op dat moment nog heeft staan op uw afvalpas wordt dan verrekend.

U maakt tot nu toe gebruik van een afvalpas die u kunt opwaarderen via de oplaadzuilen in winkelcentra en via de website www.zuidplas.bwaste.nl. Met deze afvalpas heeft u toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer in uw omgeving. Bij iedere opening van een ondergrondse container wordt er € 1,50 afgeschreven van uw afvalpas. Dit verandert vanaf 1 mei a.s. en kunt u de afvalpas gebruiken zonder deze op te waarderen.

Veelgestelde vragen over de verandering van opwaarderen afvalpas

Waarom niet langer vooraf betalen

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het systeem voor de ondergrondse containers dat in Zuidplas gebruikt wordt is verouderd en de leverancier stopt met het ondersteunen van het van het registratiesysteem. Voor de gemeente aanleiding om te kijken of het anders en beter kan. Om het voor u gemakkelijk te maken zorgen we ervoor dat u niet meer bij een dichte container staat door een tekort aan saldo.

Hoe gaat dat straks met de betaling

Eén keer per jaar krijgt u een rekening voor het restafval dat u heeft aangeboden. Deze rekening krijgt u via een jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag.  

Kan ik ergens volgen hoe hoog mijn rekening wordt

U kunt op de website van Cyclus zien hoe vaak u uw restafval heeft aangeboden. Alle inwoners ontvangen hiervoor een inlogcode per brief. De aanbiedgegevens die op de website getoond worden, komen uit de registraties die de software op de verzamelcontainer doet. De informatie op de website wordt elke maand vernieuwd. U kunt steeds in de loop van de tweede week van de maand de gegevens tot en met de maand ervoor inzien. 

Wat gebeurt er met mijn tegoed

Uw tegoed bent u niet kwijt. De tegoeden staan momenteel op een bankrekening van Zuidplas. Op het moment dat we overgaan op achteraf betalen zal uw tegoed worden vastgezet. Dit tegoed wordt verrekend op de eindafrekening aan het begin van 2023.

Hoe kan ik mijn tegoed controleren

U ontvangt van onze inzamelaar Cyclus toegang tot een website met uw gegevens. Hier kunt u uw actuele stortingen volgen, en ook het vastgezette tegoed wat meekomt van uw afvalpas is hier zichtbaar. Op het moment dat u een eindafrekening ontvangt van Zuidplas, kunt u dit controleren op de website.

Wat gebeurt er met mijn tegoed als ik ga verhuizen

Het tegoed is een vooraf betaalde belasting en wordt verrekend met de belastingaanslag die begin 2023 opgelegd wordt aan de hoofdbewoner van het huidige adres. Dat betekent dat u bij verhuizing het saldo dient te verrekenen met de nieuwe gebruiker. 

Kan ik nog gebruik maken van de oplaadzuilen in winkelcentra

Nee. Op het moment dat we overgaan op achteraf betalen worden de oplaadzuilen verwijderd. Dit geldt ook voor de opwaardeer website Zuidplas.bwaste.nl. Wij adviseren u om nu al geen grote bedragen meer op de pas te laden. Dan hoeft er straks ook minder te worden verrekend.

Kan ik nog gebruik maken van de opwaardeer-website

Nee. Op het moment dat we overgaan op achteraf betalen, zal de website uit de lucht gaan. Wij adviseren u om nu al geen grote bedragen meer op de pas te laden. Dan hoeft er straks ook minder te worden verrekend.

Krijg ik een nieuwe afvalpas

Nee, het nieuwe systeem van afrekenen werkt met uw huidige pas.

Hoe krijg ik een nieuwe afvalpas

Bent u uw afvalpas kwijt of is deze defect, dan kunt u hiervoor vanaf 1 mei 2022 contact opnemen met de klantenservice van Cyclus via info@cyclusnv.nl (0182) 547 500 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

Ga ik nu meer betalen

Het variabel tarief voor restafval is ongewijzigd. U betaalt € 1,50 voor het aanbieden van een restafvalzak in de ondergrondse container. Het enige dat verandert, is de manier waarop de kosten worden afgerekend. In plaats van dat bij iedere opening van een ondergrondse container € 1,50 van uw afvalpas wordt afgeschreven, worden deze kosten nu achteraf afgerekend. 

Wat gebeurt er met mijn gratis bezoeken aan het afvalbrengstation

Voor een bezoek aan het afvalbrengstation heeft u per 1 mei nog steeds uw afvalpas nodig. De registratie van het aantal gratis bezoeken vervalt wel tijdelijk per 1 mei. Er worden voorlopig geen kosten meer in rekening gebracht na het twaalfde gratis bezoek.
Wanneer de limiet weer gaat geleden wordt u hierover tijdig geïnformeerd via de gemeentelijke informatiekanalen.

Waarom betalen we voor restafval

Het betalen voor het aanbieden van restafval wordt ook wel Diftar genoemd. Alle Nederlandse gemeente zijn verplicht om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk huishoudelijk afval opnieuw gebruikt wordt. Dat scheelt energie en grondstoffen en betekent minder vervuiling. Het is daarmee beter voor het milieu. Zuidplas heeft in het verleden gekozen voor een tarief voor het aanbieden van restafval. Dit zorgde direct voor resultaten: de hoeveelheid restafval halveerde en de gescheiden afvalstromen zoals GFT en oud papier namen flink toe. Inmiddels hanteert de helft van de Nederlandse gemeenten dit systeem. Bovendien: iemand die beter zijn afval scheidt, betaalt ook minder. 

Kan de eindafrekening in 2023 ook in termijnen betaald worden?

Ja, net als bij de andere gemeentelijke heffingen kan er indien gewenst in 10 termijnen betaald worden.

Kan ik na 1 mei de stortingen van voor 1 mei in de nieuwe portal zien?

Als gevolg van de verandering van het containersysteem is het helaas niet meer mogelijk de stortingen van voor 1 mei te zien. De historie begint voor iedereen op 1 mei 2022.
 

Vragen of meer informatie

Heeft u andere vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de klantenservice van Cyclus via info@cyclusnv.nl of bel met (0182) 547 500 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).