Інформація на цій сторінці також доступна українською через Google Translate (De informatie op deze pagina is via Google Translate ook beschikbaar in het Oekraïns).

Інформація українською мовою(externe link)

De gemeente Zuidplas regelt noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze noodopvang vindt tijdelijk plaats in het voormalige Rabobank-gebouw aan de J.A. Beijerinkstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarnaast zijn er plannen om op kavel 13 op Bedrijvenpark Kleine Vink tijdelijke woningen neer te zetten.

Alle informatie over het helpen van Oekraïense vluchtelingen

De Nederlandse overheid heeft een alle informatie verzameld voor het helpen van vluchtelingen uit Oekraïne op www.refugeehelp.nl(externe link). De informatie is beschikbaar in het, Nederlands, Engels, Oekraïens, Russisch.

www.refugeehelp.nl(externe link)

Op deze pagina staan de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met gemeente@zuidplas.nl.

Noodopvang Kavel 13

Op het Bedrijvenpark Kleine Vink is de gemeente Zuidplas van plan om huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen te plaatsen. De locatie is geschikt om circa 130 Oekraïners op te kunnen vangen. Verwachting is dat deze woningen er minimaal drie jaar staan. Meer informatie kunt u vinden op de pagina 'Kavel13'.

Noodopvang Oase in Nieuwerkerk

Wie worden er opgevangen

In het voormalige Rabobank-gebouw aan de J.A. Beijerinkstraat worden mensen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne opgevangen. De locatie heeft de naam de Oase gekregen. Hier worden voornamelijk vrouwen met kinderen, grote gezinnen waarbij de man wel mee mocht vertrekken en ouderen opgevangen.

Hoelang is de opvanglocatie in gebruik

Het gaat om tijdelijke opvang. Hoelang de locatie in gebruik is, is nog niet bekend.

Hoe kan ik helpen

Waar kan ik spullen doneren

Op dit moment zijn er geen spullen meer nodig. Mocht dit veranderen, dan doen we de oproep via onze social media-kanalen.

Wil je je aanmelden als vrijwilliger

Het vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van Stichting ZO! regelt alle zaken rond de inzet van vrijwilligers. Kijk op www.stzo.nl(externe link) voor alle actuele informatie.

Ik heb me aangemeld, wat nu

Vrijwilligers die zich hebben aangemeld krijgen van ons zo snel mogelijk bericht of en wanneer ze worden ingezet. Daarnaast wordt er ook elke week een update verzonden waarin de laatste ontwikkelingen worden meegedeeld.

Waar kan ik meer informatie vinden over het opvangen van Oekraïners in Nederland

Kijk op onder andere de website van Vluchtelingenwerk (www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen(externe link)), COA (www.coa.nl(externe link)), het Rode Kruis (www.rodekruis.nl(externe link)) of www.crisis.nl(externe link).

Mag ik zelf Oekraïners opvangen

Ja, het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Voor meer informatie en aanmelden als logeeradres zie: www.vluchtelingenwerk.nl(externe link). Deze vluchtelingen stromen niet door naar de noodopvang. Inwoners blijven verantwoordelijk als ze iemand opvangen in eigen huis.

Als u zelf vluchtelingen opvangt dan is de gemeente Zuidplas daar graag van op de hoogte. U kunt bellen met het algemene nummer van de gemeente (0180) 330 300 om dit te laten registreren. Op een later moment zal er contact met u worden opgenomen voor nadere instructies.

Mogen de Oekraïners betaald werk doen

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen is het een werkgever in Nederland verboden iemand van buiten de EU tewerk te stellen zonder werkvergunning. Een werkvergunning wordt in principe alleen verleend wanneer is vastgesteld dat er geen aanbod voor de functie aanwezig is binnen Nederland, de EER en Zwitserland. Ook voor Oekraïners en andere derdelanders geldt dat zij alleen in Nederland mogen werken, wanneer hun werkgever in het bezit is van een werkvergunning. Het ministerie van SZW is voornemens de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners tijdelijk te verruimen, in het licht van de crisis. Het ministerie onderzoekt momenteel op welke manier dit het eenvoudigst geregeld kan worden.

Hoe is de medische zorg geregeld

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Er wordt geen bijdrage verwacht van de vluchteling zelf. Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die zorg verlenen aan onverzekerbare vreemdelingen kunnen subsidie aanvragen bij het CAK. Hiervoor moet eerst melding worden gedaan bij de GGD GHOR. Zorgverleners worden, als zij voldoen aan de voorwaarden, voor 100 procent gecompenseerd.

Kunnen kinderen naar school

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs. Onder de groep Oekraïners zullen naar verhouding veel kinderen en jongeren zijn. Gemeenten en de veiligheidsregio’s zullen hun uiterste best doen om dit te organiseren. Zodra er onderwijs beschikbaar is voor Oekraïense kinderen in de gemeente Zuidplas zal dit bekend gemaakt worden.

Heeft opvang bieden consequenties voor mijn toeslagen of gemeentelijke belastingen

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van Oekraïners. Op korte termijn hoef je je geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid vanuit de overheid, houd daarom deze website goed in de gaten. Neem voor vragen ook contact op met de belastingdienst, uitkeringsinstantie of de gemeente waar je woont. Wanneer je huurt bij een woningcorporatie raden wij je aan te controleren of je toestemming nodig hebt voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Informatie over leefgeld en werk

Leefgeld

Sociale Zaken IJsselgemeenten regelt het leefgeld voor gevluchte Oekraïners. Zij kunnen ook helpen bij vragen over werk: www.ijsselgemeenten.nl/oekraine(externe link)

Werk

Sociale Zaken IJsselgemeenten kan u helpen met vragen over werken in Nederland. Ook regelen zij het leefgeld.

Прожитковий мiнiмум

Соцiальна служба IJsselgemeenten організовує матеріальну допомогу для українців-біженців. Вони також можуть допомогти з питаннями про роботу.

Робота

Соцiальна служба IJsselgemeenten може допомогти вам із запитаннями про роботу в Нідерландах. Вони також організовують виплату прожиткового мiнiмуму.

Meer informatie

Waarom vangt de gemeente Zuidplas de vluchtelingen op

Het kabinet heeft aan alle 25 veiligheidsregio's in Nederland gevraagd om per veiligheidsregio op dit moment opvangplekken te creëren voor Oekraïners die vluchten vanwege de oorlog in hun land. Dit betekent dat er in Zuidplas ongeveer 189 vluchtelingen komen.

Algemene informatie

Wat is het verschil tussen Crisisnoodopvang en Noodopvang

Crisisnoodopvang wordt doorgaans ingezet bij rampen, zoals overstromingen, stormen en grote branden. Binnen crisisnoodopvang worden de getroffenen voor hele korte duur opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen en andere grote locaties die makkelijk in te richten zijn. Het gaat hier vooral om een 'bed, bad en brood' situatie.

Noodopvang is voor langere duur, minimaal 6 maanden met verlenging. Hiervoor worden vaak kleinere locaties ingericht met een huiselijke sfeer. Men heeft een eigen slaapgelegenheid en verder zijn er ruimten voor recreatie en eten en drinken ingericht afhankelijk van de grootte van de locatie. 

Meegenomen huisdieren

Sommige vluchtelingen uit Oekraïne nemen hun huisdier(en) mee. Het is zaak zo snel mogelijk te regelen dat het dier met zijn eigenaar naar een dierenarts gaat voor eventuele identificatie en registratie, risico inschatting op rabiës (www.rivm.nl/(externe link)rabies(externe link)) en andere in het buitenland voorkomende dierziekten. Ook moet het huisdier uit Oekraïne volledig gevaccineerd zijn voor dierziekten die in Nederland voorkomen en behandeld worden tegen wormen, teken en vlooien.

  • Mocht het huisdier ziek worden of ander gedrag gaan vertonen neem dan direct contact op met de dierenarts.
  • Aanvragen voor steun voor de medische kosten lopen via info@hulpvoordierenuitoekraine.nl

Handige links