Mozaïek Wonen en Gemeente Zuidplas hebben met elkaar vergaande afspraken gemaakt over de complete make-over van de vijftigerjarenwijk in Moordrecht.

Tussen 2022 en 2029 gaat deze wijk in Moordrecht fors op de schop. Er komt een toekomstbestendige woonwijk met passende sociale huisvesting voor honderden alleenstaanden, kleine en grote gezinnen en ouderen. De openbare ruimte krijgt een compleet nieuwe vormgeving en er komen circa honderd extra parkeerplaatsen. Het college stelt de gemeenteraad voor € 3 miljoen investeringskrediet beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken.

184 nieuwe woningen

In het gezamenlijke plan is sprake van de bouw van circa 184 nieuwe woningen. Hier tegenover staat de sloop van minder woningen. Op die manier kan de gemeente Zuidplas beter voldoen aan de grote vraag in de gemeente naar vooral sociale huurwoningen. De huidige bewoners van de wijk krijgen een passende woning aangeboden door Mozaïek. Bewoners kunnen, als zij dat willen, ook weer terugkeren naar de wijk als de nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd.

Diverse wijk

Wethouder Jan Hordijk: "Van oudsher is de vijftigerjarenwijk een heel diverse wijk, met starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren. Naast de huidige bewoners is er zeker ruimte voor nieuwe bewoners in de wijk. Dicht tegen het centrum van Moordrecht, een gelijkvloerse woning met balkon en bereikbaar per lift. Veel woningzoekenden zullen er dolblij mee zijn. Ik vind het een fantastische ontwikkeling." Het beschikbaar komen van deze woningen kan bovendien een extra beweging in de huizenmarkt in Moordrecht op gang brengen, wat uiteindelijk weer ten goede komt aan starters op de woningmarkt.

Voor een soepele doorstroming is de bouw van de nieuwbouwwijk in fasen opgedeeld. Daarmee wordt voorkomen dat veel mensen tegelijk moeten verhuizen, en tegelijk aangemoedigd dat een deel van de mensen die verhuizen al direct in een gereedgekomen nieuwbouwwoning terecht kan.

Parkeren en openbaar groen

Er is in het plan uitvoerig rekening gehouden met het parkeren en het openbaar groen. Voor beide is voldoende ruimte, met oog voor kwaliteit. Het plan is in gezamenlijkheid opgesteld en er zijn goede afspraken gemaakt over de taak- en rolverdeling. Zo maakt Mozaïek Wonen een speciale website over de Vijftigerjarenwijk. Er is intussen al verschillende keren met bewoners, omwonenden en belangstellenden gesproken over het plan. De laatste informatieavond was op 8 september, waar tientallen bewoners konden meepraten over het gepresenteerde plan. Daarnaast is er een actieve klankbordgroep en een bewonersvertegenwoordiging waarmee intensief wordt gesproken.

Eerstvolgende stap is nu de wijziging van het bestemmingsplan. Eind 2021 is die procedure afgerond, zodat na de vergunningverlening de start van de sloop en nieuwbouw in 2022 kan beginnen.

Vragen of meer informatie

Wilt u meer informatie over de vijftigerjarenwijk dan kunt u kijken op de website van Mozaiek wonen, www.jaren50wijkmoordrecht.nl of contact opnemen met: