Bestrijding van ratten is altijd nodig vanwege gevaar voor de volksgezondheid en wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente.
Het gebruik van gif is verboden als middel tegen rattenoverlast, in plaats daarvan worden geurpalen gebruikt. 
Deze geurpalen worden helaas vaak weggehaald waardoor de rattenbestrijder zijn werk niet goed kan doen en de overlast niet genoeg vermindert.

Hoe werkt een geurpaal?

De geurpalen bevatten het middel Tupoleum, bestaande uit etherische oliën. Deze oliën stoten een langdurige geur af die ratten afschrikt en laten wegtrekken uit bebouwde gebieden. Het middel is voor zowel mensen als dieren niet giftig, volledig onschadelijk voor de gezondheid en niet gevaarlijk voor de bodem en het grondwater (100% biologisch afbreekbaar). 

De geurpalen hebben een bereik van circa 15 meter en hebben geen direct effect op huisdieren. 
De keuze van de plaatsing is afhankelijk van de omgeving, hierbij te denken aan gevoeligheid van vandalisme maar ook niet op plaatsen waar veel kinderen komen zoals speeltuinen.

Voorkomen van ratten in onze woonomgeving

Ratten eten vooral etensresten. En waar mensen wonen worden etensresten weggegooid. Denk aan een restje patat, een half-opgegeten boterham of een appelklokhuis die op straat, in het park of over een balkonrand wordt weggegooid. Maar een afvalzak die naast de afvalcontainer staat trekt ook ratten aan.

Ratten knagen door plastic, metaal, hout en beton op zoek naar voedsel. Daardoor kunnen ze behoorlijk veel overlast veroorzaken. Verder kunnen ratten dragers zijn van virussen en bacteriën (bijvoorbeeld de ziekte van Weil en paratyfus). Ratten vormen daardoor een risico voor de gezondheid van mensen en huisdieren.

Wat kunnen inwoners doen?

  • Laat geen voedsel buiten de woning liggen, zoals voer voor huisdieren, kippen e.d.
  • Voer geen brood e.d. aan de vogels/eenden. Ratten worden door het voedsel aangetrokken.
  • Gooi geen eten of etensresten op straat of over het balkon. Met etensresten kunt u wellicht nog een maaltijd koken (kijk voor meer informatie op www.voedingscentrum.nl) of gooi het bij het GFT-afval.
  • Zet geen afval los naast de (ondergrondse) afvalcontainer.
  • Sluit de vuilniszak goed af.
  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.

Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de aanwezigheid van ratten beheersbaar blijft!

Geurpaal