Op de bewaarkaart ‘Eerste Hulp bij Zorg en Overlast’ staan de belangrijkste informatie- en meldpunten, die u voor uzelf kunt benaderen, of als u zich zorgen maakt over iemand in uw nabije omgeving. Misschien heeft iemand zorg nodig, maar kan of wil deze daar zelf niet om vragen. Denk aan vermoedens van huiselijk geweld, verwaarlozing, vereenzaming, vervuiling, dementie, kindermishandeling of een ander niet-pluis gevoel. Kijk dan op deze handige bewaarkaart en schakel hulp in.

Wat moet ik doen

Acute- en ernstige overlast, die meteen door de politie moet worden opgelost, meldt u bij de meldkamer van de politie via 112 of (0900) 8844. De politie kan direct ingrijpen.