Verkeersveiligheid is een belangrijk punt voor de gemeente Zuidplas. De komende tijd brengen we de risicovolle verkeersituaties in heel Zuidplas in kaart.