Fietspaaltjes die moeten voorkomen dat auto's een fietspad oprijden worden soms over het hoofd gezien door fietsers, wat kan leiden tot eenzijdige ongevallen.

De gemeente Zuidplas wil dat graag zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is de gemeente op 6 april gestart met het verplaatsen, beter aangeven en waar mogelijk verwijderen van fietspaaltjes. De werkzaamheden duren tot medio mei 2021.

Nieuwe maatregelen: rood-wit reflectie en ribbelmarkering

Binnen het project is in eerste instantie gekeken naar locaties waar palen verwijderd kunnen worden. Dit blijkt niet overal mogelijk, omdat autoverkeer dan mogelijk gebruik gaat maken van het fietspad. Om de kans op een aanrijding met een paal te verminderen worden deze vervangen door palen die voorzien zijn van rood-witte reflectie. Hierdoor zijn ze beter zichtbaar. Daarnaast wordt, om een fietser op tijd te waarschuwen dat er een paal staat, op fietspaden kort voor deze paal een ‘ribbelmarkering’ aangelegd. Zo ‘voelt’ de fietser dat er een paal aankomt. Om deze ribbelmarkering goed aan te kunnen brengen, moeten sommige palen wat verplaatst worden.

Nieuwe maatregelen: rood-wit reflectie en ribbelmarkering

Binnen het project is in eerste instantie gekeken naar locaties waar palen verwijderd kunnen worden. Dit blijkt niet overal mogelijk, omdat autoverkeer dan mogelijk gebruik gaat maken van het fietspad. Om de kans op een aanrijding met een paal te verminderen worden deze vervangen door palen die voorzien zijn van rood-witte reflectie. Hierdoor zijn ze beter zichtbaar. Daarnaast wordt, om een fietser op tijd te waarschuwen dat er een paal staat, op fietspaden kort voor deze paal een ‘ribbelmarkering’ aangelegd. Zo ‘voelt’ de fietser dat er een paal aankomt. Om deze ribbelmarkering goed aan te kunnen brengen, moeten sommige palen wat verplaatst worden. 

Op fietspaden met tegels of klinkers worden ribbeltegels gebruikt. Op asfalt wordt de markering aangebracht. Deze vorm van waarschuwen wordt nog niet zoveel toegepast. Daarom heeft de gemeente om het effect te testen in februari 2021 een proeflocatie ingericht op de Merwede.  Door alle betrokkenen, waaronder de Fietsersbond en VVN, is geconstateerd dat de ribbelmarkering goed werkt om fietsers te waarschuwen voor een naderende paal.

Maak een punt van Nul

"Het aanpakken van fietspaaltjes is onderdeel van ons beleid om verkeerssituaties meer vanuit een risico gestuurde aanpak te benaderen", aldus wethouder Jan Willem Schuurman en ambassadeur van de landelijke campagne 'Maak een punt van Nul'.

"Landelijk komen jaarlijks een paar honderd fietsers, waaronder vooral ouderen, in het ziekenhuis terecht door een aanrijding met een paal. Met deze maatregelen verwachten we botsingen met fietspalen te verminderen."