Kunt u uw woonkosten niet meer betalen omdat uw inkomen lager is door corona? Bijvoorbeeld omdat u minder uren kunt werken of uw baan verloor? Of omdat uw inkomen als ondernemer of zzp’er lager is? Dan kunt u nu de TONK aanvragen.

Wat is TONK

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Met de TONK kunt u tijdelijk extra geld krijgen via de bijzondere bijstand. U kunt dit krijgen als u door corona uw woonkosten niet meer kunt betalen. 

Het gaat om de kosten van huur/hypotheek, gas, water en licht. We kijken:

  • Wat uw inkomen vóór corona was (ook het inkomen van uw partner)
  • Wat uw inkomen in januari 2021 was (ook van uw partner)
  • Wat u zelf nog kunt betalen

We kijken niet naar spaargeld, ander vermogen of bezit.

Voorwaarden

U kunt de TONK krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U woont in Zuidplas
  • U heeft in januari 2021 minder inkomen dan vóór de coronacrisis
  • Dit verlies aan inkomen komt door de maatregelen tegen corona
  • U bent de hoofdhuurder of woont in uw eigen woning
  • U kunt de woonkosten niet meer betalen
  • Andere regelingen bieden u geen of onvoldoende steun

Ontvangt u een Tozo uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)? Dan kunt u misschien ook de TONK krijgen.

U kunt maximaal € 325 per maand aan TONK krijgen. Hoeveel u krijgt hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK te berekenen, kijken we naar uw totale woonkosten: huur/ hypotheek, energie en water. U kunt de TONK van januari 2021 tot en met juni 2021 krijgen als dit nodig is (dus met terugwerkende kracht). Korter kan ook, langer niet. U vraagt de TONK in 1 keer aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen nodig heeft. U kunt de TONK tot 1 augustus 2021 aanvragen.

Let op! Vraag de TONK zo snel mogelijk aan. U kunt de TONK maximaal tot ruim 3 maanden terugkrijgen. Doet u de aanvraag bijvoorbeeld op 27 mei, dan kunt de TONK vanaf 1 februari (de eerste van die maand) krijgen.

Aanvragen

Aanvullende informatie en het aanvragen van de TONK gaat via IJsselgemeenten. www.ijsselgemeenten.nl/TONK. Vragen kunt u stellen via het contactformulier of via telefoonnummer (010) 284 84 57 tussen 08.00 en 12.00 uur.