Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17-01-2019.

De gemeente Zuidplas wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van digitoegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

www.zuidplas.nl (hoofdwebsite)
www.afspraken.zuidplas.nl (online afspraak maken met de gemeente)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

Via de online tool SiteImprove (www.siteimprove.com) toetsen wij iedere dag de volledige website op toegankelijkheid, leesbaarheid, bouwkwaliteit en inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheid probleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens via www.zuidplas.nl/openingstijden-en-contact.