Nalevingsstatus

Gemeente Zuidplas verklaart dat de website www.zuidplas.nl nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zuidplas is gevorderd met de toegankelijkheid van www.zuidplas.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 03-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Zuidplas, M. Koning (hoofd van de afdeling Dienstverlening).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-10-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid, neem dan contact op via webmaster@zuidplas.nl.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website www.zuidplas.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

de beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt

Afwijkingen

Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

 1. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • Kopregelhiërarchie en kopregelstructuur is niet overal goed toegepast. Taalcode niet overal meegegeven Element ID is 2 x toegekend
  • oorzaak: Koppen overgeslagen.
  • gevolg: Het scannen en lezen van de pagina's met ondersteunende software is niet goed mogelijk.
  • alternatief: Als alternatief voor de tekeningen van werkzaamheden (dit zijn ontoegankelijke pdf's) zijn de gegevens van de contactpersonen opgenomen. In het geval van documenten die we verplicht moeten publiceren, zoals de processen verbaal van de verkiezingen zijn de resultaten als .csv bestand beschikbaar.
  • maatregel: - Pagina's doorlopen en aanpassen. - Pdf formulieren, waar mogelijk vervangen door web-formulieren.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-03-2020
 2. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 - Parsen [niveau A])
  • element ID is 2 x gebruikt
  • oorzaak: Naam is twee keer toegekend
  • gevolg: Structuur is niet duidelijk
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Desbetreffende pagina aanpassen
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-11-2019
 3. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • iFrame is missing a title
  • oorzaak: De chatbox heeft nog geen titel
  • gevolg: Wordt niet gezien door voorleessoftware
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Hiervoor komt een aanpassing in de software.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-03-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • SiteImprove gedetailleerd rapport: 'Toegankelijkheidstest 26 september 2019'
 • onderzoeksdatum: 27-09-2019
 • onderzoeksmethode: automatisch onderzoek
 • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

(bovenstaand overzicht van evaluatie- en onderzoekresultaten is nog niet volledig)

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De toegankelijkheidsscan is uitgevoerd op 20 september 2019. De geautomatiseerde score geeft aan dat we voor 98,93 procent voldoen. Geconstateerde problemen lossen we daar waar mogelijk zo snel mogelijk op. De website is geen statische site. Dagelijks plaatsen we content en vindt doorontwikkeling plaats op de aangeboden functionaliteiten. Vandaar dat we regelmatig automatische toetsen uitvoeren, en vóór het publiceren van content voeren we een interne controle uit.

Daar waar ontoegankelijke pdf's worden aangeboden bieden we waar mogelijk een alternatief. We gebruiken vooral geautomatiseerde tools om de toegankelijkheid te testen. De handmatige controles zijn nog niet systematisch vastgelegd.