De gemeente Zuidplas geeft subsidies aan:

  • (vrijwilligers)organisaties die activiteiten organiseren die ervoor zorgen dat mensen kunnen 'meedoen' in de samenleving, met name jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Ook organisaties op het gebied van evenementen en cultuur kunnen subsidie ontvangen;
  • (professionele) instellingen die een diensten- of activiteitenaanbod hebben dat de gemeente wettelijk gezien moet aanbieden en/of die de gemeente zo belangrijk vindt, dat zij dit aanbod met een subsidie wil ondersteunen.

Welke activiteiten er precies voor subsidie in aanmerking komen, kunt u lezen in de uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 op www.decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Dit is een specifieke subsidie (aanvragen 1e tranche tot 15 maart 2022 en aanvragen 2e tranche tot 1 juni 2022) welke is bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Aanvraagformulier coronasubsidie

NB: U kunt het formulier 'Aanvraagformulier - coronasubsidie' (met toelichting) ook downloaden en daarna mailen of per post versturen naar:

  • Gemeente Zuidplas, t.a.v. het college van burgemeesters en wethouders. Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel