In de gemeente Zuidplas biedt het Sociaal Team hulp en ondersteuning aan inwoners van alle leeftijden die een hulpvraag hebben. Heeft u bijvoorbeeld vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? Of maakt u zich zorgen over uw financiële situatie, uw gezondheid of de manier waarop u woont? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team.

U kunt het Sociaal Team op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 bereiken via (0180) 330 300. Na 12.30 uur wordt er een terugbel notitie gemaakt. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@zuidplas.nl.

Hulp bij uw (aan)vraag

Als u een vraag of probleem hebt op het gebied van zorg, werk, jeugdhulp, wonen, onderwijs en/of inkomen, kunt u misschien hulp gebruiken bij het stellen van deze vraag en/of het bespreken van het probleem. U kunt dan gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Hulp bij uw (aan)vraag

Hoeveel moet ik betalen

Aan de ondersteuning van het Sociaal Team zijn geen kosten verbonden. Wanneer u echter een maatwerkvoorziening nodig heeft is het mogelijk dat u een 'Eigen bijdrage' gaat betalen. Raadpleeg voor meer informatie de website van het CAK.

Hoe werkt het

Het Sociaal Team bestaat uit verschillende professionele hulpverleners. Samen met u wordt gekeken wat er aan de hand is en wat uw eigen mogelijkheden en kwaliteiten zijn. U maakt samen een plan als meer hulp nodig is.

Wat moet ik doen

Neem contact op met het Sociaal Team via (0180) 330 300, of door een e-mail te sturen naar sociaalteam@zuidplas.nl. Mensen die belangrijk voor u zijn, zoals familie, vrienden en/of buren kunnen in overleg met u worden betrokken.

Medische of psychische zaken

Voor medisch of psychische zaken neemt u contact op met uw huisarts, of bel bij spoed 112!

Crisissituatie

Bij een crisissituatie neemt u contact op met Kwadraad via (088) 900 40 00. Gaat het om een jongere tot en met 17 jaar met Geestelijke Gezondheidsproblemen (GGZ) dan neemt u:

  • Tussen 09.00 - 17.00 uur voor crisismeldingen contact op met de poli van Youz Midden-Holland via (088) 358 10 70
  • Na 17.00 uur voor crisismeldingen neemt u contact op met uw huisartsenpost. De huisarts kan daarop contact opnemen met de crisisdienst van de Parnassia Groep.