Binnenkort vindt in de gemeente Zuidplas de besluitvorming over de snelfietsroute F20 Gouda – Rotterdam plaats.

Samen met de provincie Zuid-Holland organiseert de gemeente Zuidplas een informatiebijeenkomst over deze snelfietsroute. De snelfietsroute moet straks Rotterdam Kralingen-Krooswijk, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Gouda met elkaar verbinden. 

Informatieavond

Op maandag 17 juni heeft er een informatieavond plaatsgevonden in het Turfhuis in Moordrecht. Tijdens deze inloopavond hebben inwoners van Zuidplas zich laten informeren over de route door Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht. Medewerkers van de gemeente en provincie waren aanwezig om toelichting te geven op de plannen.

Tijdens de inloopavond konden inwoners middels een formulier hun vragen en opmerkingen kenbaar maken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om het formulier in te vullen dan kunt u dat alsnog doen. Vul dan hier het formulier in (u kunt het formulier tot 3 juli invullen).

kaart van snelfietsroute

Verbetering

Door bestaande fietspaden te verbeteren ontstaat de snelfietsroute F20, die in totaal ruim 20 kilometer lang wordt. De verbeteringen hebben tot doel meer comfort, veiligheid en herkenbaarheid aan de gebruikers te bieden. Denk bijvoorbeeld aan vloeiende bochten, breder rood asfalt, verlichting of de aanleg van een fietsstraat. Hierdoor kunnen fietsers straks ongehinderd doortrappen en vlot en veilig aankomen op hun werk, school of andere bestemming.

Verbeteren fietspaden

Bij het realiseren van de nieuwe snelfietsroute wordt uitgegaan van het verbeteren van de huidige fietspaden en wegen door deze bijvoorbeeld te asfalteren, scherpe bochten eruit te halen en fietsers daar waar mogelijk voorrang te geven.

Fietsstraat

In de bebouwde kom van Moordrecht krijgt de snelfietsroute mogelijk het karakter van een fietsstraat, waarbij fietsers de ruimte krijgen en auto’s te gast zijn. Hiervoor wordt alleen het wegoppervlak aangepast en hoeft de weg niet breder gemaakt te worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de snelfietsroute gaat u naar: www.zuid-holland.nl/snelfietsroute-f20