Raadsvergaderingen van de gemeente Zuidplas zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond op de publieke tribune.

  • Datum: dinsdag 17 september
  • Opening: 20.00 uur
  • Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel

Vergaderpunten

In ons 'Raadsinformatiesysteem' vindt u de uitgebreide agenda en alle vergaderstukken voor de vergadering van dinsdag 17 september.

Inspreken tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht. U kunt dan uw visie aan de raad geven over onderwerpen die op de agenda van die vergadering staan. De maximale spreektijd is vijf minuten.

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 330 312, of via griffie@zuidplas.nl. Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam op.

Er kan niet ingesproken worden op:

  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bermweg 14, Nieuwerkerk aan den IJssel september 2019
  • Bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk West 7-9
  • Benoeming lid Raad van Toezicht voor Scholengroep Holland