U bent van harte welkom de raadsvergadering op dinsdag 5 juli bij te wonen of online te volgen

  • Datum: dinsdag 5 juli 2022
  • Aanvang: 15.00 uur
  • Locatie: Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel én online via 'Live vergaderingen volgen'

De gemeenteraad vergadert van 14.00 tot 15.00 uur in beslotenheid betreft het onderwerp Perspectief Ruimtelijke Opgave (PRO) Light 2022.

Vergaderpunten

In ons raadsinformatiesysteem (agenda 5 juli) vindt u de uitgebreide agenda en alle vergaderstukken voor de vergaderingen.

Spreekrecht

Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht. Het inspreken vindt fysiek plaats aan het begin van de vergadering. Men kan niet meerdere sprekers voor zich laten inspreken per onderwerp. Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.

U bent weer welkom om fysiek in te spreken; de vergadering blijft natuurlijk wel te volgen via 'Live vergaderingen volgen'.

Aanmelden

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 33 03 12 of via griffie@zuidplas.nl. Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam op.

Live raadsvergadering volgen

U kunt de raadsvergadering van de gemeente Zuidplas ook live volgen via internet. Via de link 'Live vergaderingen volgen' opent u de livestream.

Live vergaderingen volgen