Raadsvergaderingen van de gemeente Zuidplas zijn openbaar en kunnen door iedereen online worden gevolgd

Deze vergadering is alleen online te volgen. De publieke tribune is niet toegankelijk, ook niet voor de pers. Inwoners die de vergadering niet online kunnen volgen omdat ze geen internet hebben, kunnen contact opnemen met de griffie om samen een oplossing te zoeken.

Vergaderpunten

In ons 'Raadsinformatiesysteem' vindt u de uitgebreide agenda en alle vergaderstukken voor de vergadering.

Inspreken

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht. U kunt dan uw visie aan de raad geven over onderwerpen die op de agenda van die vergadering staan. De maximale spreektijd is vijf minuten.

De regels omtrent het inspreken wijken iets af van de normale regels. Fysiek inspreken is niet mogelijk. U kunt een schriftelijke reactie insturen via griffie@zuidplas.nl.

Aanmelden

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 33 03 12 of via griffie@zuidplas.nl. Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam op.

Live raadsvergadering volgen

U kunt de online raadsvergadering van de gemeente Zuidplas live volgen via internet. Via de link 'Live vergaderingen volgen' opent u de livestream.

Live vergaderingen volgen