U bent van harte welkom de programmacommissie Verbonden partijen op dinsdag 24 mei te volgen of bij te wonen.

  • Datum: dinsdag 24 mei 2022
  • Aanvang: 20.00 uur
  • Locatie: Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel én online via 'Live vergaderingen volgen'

Vergaderpunten

De agenda en alle vergaderstukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem (agenda 24 mei) op www.zuidplas.raadsinformatie.nl.

Spreekrecht

Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht. Het inspreken vindt plaats bij het agendapunt zelf. Men kan niet meerdere sprekers voor zich laten inspreken per onderwerp. Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.

Aanmelden

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 33 03 12 of via griffie@zuidplas.nl. Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam op.

Live vergadering volgen

U kunt de vergadering ook live volgen via internet. Via de link 'Live vergaderingen volgen' opent u de livestream.

Live vergaderingen volgen