U kunt de Programmacommissie Ruimte online volgen op dinsdag 13 april 2021.

Vergaderpunten

In ons 'Raadsinformatiesysteem' vindt u de uitgebreide agenda en alle vergaderstukken voor de vergadering.

Spreekrecht

Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht. Het inspreken vindt plaats bij het agendapunt zelf. Men kan niet meerdere sprekers voor zich laten inspreken per onderwerp. Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.

De regels omtrent het inspreken wijken iets af van de normale regels. Fysiek inspreken is niet mogelijk. U kunt een reactie insturen via griffie@zuidplas.nl.

Aanmelden

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 33 03 12 of via griffie@zuidplas.nl. Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam en telefoonnummer op.

Live volgen

U kunt de (openbare) vergaderingen van de gemeente Zuidplas live volgen via internet. Via de link 'Live vergaderingen volgen' opent u de livestream.

Live vergaderingen volgen