U bent van harte welkom de programmacommissie Bestuur & Middelen digitaal te volgen.

Vergaderpunten

De agenda en alle vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem (agenda 22 september) van de gemeentelijke website.

Spreekrecht

Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht. Het inspreken vindt plaats bij het agendapunt zelf. 
Men kan niet meerdere sprekers voor zich laten inspreken per onderwerp. Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De regels omtrent het inspreken wijken iets af van de normale regels. Fysiek inspreken is niet mogelijk. U kunt een filmpje of een schriftelijke reactie insturen of digitaal inspreken.

Aanmelden

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 33 03 12 of via griffie@zuidplas.nl. Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam op.

Live volgen

U kunt de Informatiebijeenkomst: Flexibel wonen, live volgen via internet. Via de link 'Live vergaderingen volgen' opent u de livestream.

Live vergaderingen volgen