De procedure voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Zuidplas is een stap verder. 

De vertrouwenscommissie, bestaande uit enkele raadsleden onder voorzitterschap van Ferry van Wijnen, heeft een profielschets opgesteld. De profielschets is tijdens de raadsvergadering van 4 maart aangeboden aan de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt vervolgens de burgemeestersvacature open op 8 maart.

Overhandiging profiel aan commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit

De vertrouwenscommissie heeft voor het opstellen van de profielschets de hulp ingeroepen van inwoners, de kindergemeenteraad en de jongerenraad. Van 21 januari tot 7 februari konden (digitale) enquêtes worden ingevuld. Daarin kon worden aangegeven wat voor persoon de nieuwe burgemeester moet zijn en welke eigenschappen hij of zij moet hebben. De resultaten van deze enquêtes zijn zoveel mogelijk verwerkt in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Met de titel: “Wie heeft het lef om met ons mee te groeien?” en een verrassende opmaak van de schets, is Zuidplas onderscheidend in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.