Het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) is op 13 juli 2021 behandeld in de raad en unaniem vastgesteld en geeft inzicht in 70 lopende projecten met een ruimtelijke impact.

Wat is het PRO

Het PRO is het uitvoeringsprogramma bij de Omgevingsvisie en visies of beleid voor de afzonderlijke beleidsterreinen. Per dorp geven we een beeld van de stand van zaken van de ruim 70 lopende gemeentelijke en/of private plannen met een ruimtelijk effect-waaronder woningbouw, natuur, onderwijs en openbare ruimte. Per plan rapporteren we over de voortgang, financiële resultaten en de planning. Deze planning is gebaseerd op de fase waarin het project zich bevindt en in hoeverre er bestuurlijke besluitvorming heeft plaats gevonden. Verder maken we bij ieder plan zichtbaar hoe het plan bijdraagt aan de thema’s die we beschrijven in de Omgevingsvisie.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over het PRO of wilt u er meer informatie over, neem dan contact op met: