Een persoonsgebonden budget is een bedrag (budget) dat u ontvangt, waarmee u zelf hulp inkoopt voor u of uw kind. U komt niet zomaar in aanmerking voor een Persoonsgebonden budget (Pgb). Daarvoor moet u kunnen uitleggen waarom de zorg, die de gemeente heeft ingekocht niet geschikt is in uw situatie. Tijdens het gesprek met het Sociaal Team Zuidplas kunt u de mogelijkheden bespreken om een Pgb aan te vragen.

Hoe werkt het

U bent zelf officieel werkgever of opdrachtgever. U bent daarmee zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen met de kwaliteit die u nodig heeft.

  • U kiest zelf uw zorgverleners, begeleiders of leveranciers uit of schakelt een organisatie in die in opdracht van u gaat werken
  • De kwaliteit van de zorgverleners moet voldoen aan specifieke eisen
  • U bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het Pgb

Wat moet ik doen

Blijkt uit het gesprek met het Sociaal Team dat een Pgb voor u de geschikte oplossing is, dan moet u een budgetplan opstellen. In het budgetplan beschrijft u welke zorg u inkoopt, hoeveel uren of dagen per week en tegen welk tarief.

Met uw zorgverleners moet u vervolgens een zorgovereenkomst sluiten. De getekende overeenkomst stuurt u aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zodat betaling van de facturen kan plaatsvinden. Op de website van de SVB vindt u zorg overeenkomsten die u kunt gebruiken.

Aanvullende informatie

De gemeente maakt onderscheid in een Pgb voor professionele ondersteuning (zorgverlener) en een Pgb voor niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of buren). Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning.

  • Een Pgb voor de aanschaf van een hulpmiddel/de zorg is gebaseerd op de tarieven die de gemeente betaalt aan aanbieders waarmee een contract is gesloten. Is het hulpmiddel/de zorg duurder dan de Pgb-vergoeding? Dan betaalt u de meerkosten zelf.
  • De gemeente betaalt het Pgb voor hulpmiddelen (eenmalige kosten) rechtstreeks aan u uit.
  • U geeft de SVB opdracht om uw zorgverleners (structurele kosten) te betalen. Dit wordt het 'trekkingsrecht' genoemd. Daarvoor dient u een declaratie in bij de SVB. Dit kan een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de procedure.