Bij het winkelcentrum Dorrestein staan elke zaterdag zeecontainers voor de papier/kartoninzameling.

Komende weken vervangen wij deze wekelijks geplaatste containers door permanente ondergrondse papiercontainers en stopt het plaatsen van de zeecontainers per januari 2023.

Deze permanente containers worden geleegd op maandagochtend, woensdag, vrijdag en zaterdag. De capaciteit is gelijk aan de zeecontainers, namelijk 4m3 per stuk.

Tips voor optimaal gebruik van de papiercontainers

Om deze papiercontainer optimaal te gebruiken geven wij de volgende tips:

  • Controleer of alle papiercontainers echt vol zitten. Wij hebben geconstateerd dat na de eerste bijgeplaatste doos er extra papier bij wordt geplaatst, terwijl de container niet vol zit;
  • Kartonnen dozen kunnen de inworpklep blokkeren. Maak de doos plat en schuif hem in de container. Op die manier kunnen zoveel mogelijk gebruikers na u gebruik maken van de container;
  • Neem dozen die niet passen weer mee naar huis: handig om een volgende keer papier in mee te nemen, of biedt deze aan op de reguliere inzameldag volgens uw afvalkalender;
  • De containers zijn een aanvulling op de huis aan huis inzameling;
  • Op www.afvalkalender.cyclusnv.nl(externe link) vindt u de dagen waarop bij u oud papier in de straat wordt opgehaald;
  • Zet geen papier naast de containers. Bijgeplaatst papier geeft een rommelig beeld, geeft overlast en nodigt uit tot nog meer bijplaatsingen.