Zuidplas zoekt een nieuwe burgemeester

Zuidplas is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De vorige burgemeester, Gert-Jan Kats, is 10 januari burgemeester van Veenendaal geworden. Sindsdien is Servaas Stoop waarnemend burgemeester van Zuidplas. De vertrouwenscommissie, bestaande uit enkele raadsleden, voert deze zoektocht naar de nieuwe burgemeester uit. De raad vraagt de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland de aanbevolen kandidaat voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De minister bereidt de benoeming voor. Als het Koninklijk Besluit is getekend is er een nieuwe burgemeester. De benoemingsprocedure, die ongeveer 8 maanden in beslag neemt, bestaat uit een aantal stappen. De volledige procedure is na te lezen in 'Benoemingsprocedure burgemeester'.

Stap 1: Profielschets

Eerst is bepaald waar de nieuwe burgemeester van Zuidplas aan moet voldoen. Hiervoor heeft de vertrouwenscommissie de hulp ingeroepen van inwoners, maatschappelijke organisaties, de kindergemeenteraad en de jongerenraad van Zuidplas. Van 21 januari tot 7 februari konden (digitale) enquêtes ingevuld worden. Daarin kon worden aangegeven wat voor persoon de nieuwe burgemeester moet zijn. De resultaten van deze enquêtes zijn zoveel mogelijk verwerkt in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Bekijk hier de resultaten van de enquêtes:

Stap 2 Vaststellen van de profielschets

Alle informatie is verwerkt tot een profielschets voor de nieuwe burgemeester, die gemeenteraad heeft vastgesteld. Deze profielschets is door de vertrouwenscommissie overhandigd aan de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland op 4 maart.

Bekijk hier de 'Profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zuidplas'.

Stap 3 Openstellen van de vacature

Na het aanbieden van de profielschets aan de commissaris van de Koning stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de burgemeestersvacature open. De sollicitatieprocedure is strikt geheim in het belang van de sollicitanten. Bekijk op www.zuid-holland.nl de burgemeestersvacature.

Stap 4 Selectie en beoordeling van kandidaten

De vertrouwenscommissie selecteert in overleg met de commissaris van de Koning een aantal kandidaten en houdt sollicitatiegesprekken.

Stap 5 Aanbeveling

De vertrouwenscommissie brengt in een besloten raadsvergadering verslag uit van haar werkzaamheden. Zij informeert de gemeenteraad welke 2 kandidaten (Gemeentewet, artikel 61, 5e lid) zij geschikt achten. De gemeenteraad kiest welke kandidaat hij aanbeveelt. Na de besloten raadsvergadering worden beide kandidaten van de aanbeveling op de hoogte gebracht. In een openbare raadsvergadering wordt alleen de eerst aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. De voorzitter van de vertrouwenscommissie legt verantwoording af over het gevolgde proces.

Stap 6 Voordracht en benoeming

De gemeenteraad informeert de commissaris van de Koning over de kandidaat van zijn keuze. De commissaris van de Koning brengt hier advies over uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet vervolgens de voordracht, de kandidaat wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De procedure neemt ongeveer 8 maanden in beslag, zodat Zuidplas eind september een nieuwe burgemeester heeft.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?