Reglement van orde

De gemeenteraad heeft een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden. Hierin zijn aanvullende regels m.b.t. de vergaderingen en andere werkzaamheden opgenomen. Daarnaast beschrijft het reglement de praktische zaken rondom gemeenteraadsvergaderingen.

Volledige tekst reglement

Lees de complete tekst 'Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad' op overheid.nl.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?