Zorg voor elkaar (11-01-2018)

Verlopen op 30-01-2018.
Zorg voor elkaar

De gemeenten in de regio Midden Holland (Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda) hebben per 1 januari 2018 voor drie jaar lang nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders. 

Met de meeste organisaties die nu Wmo-zorg of Jeugdhulp bieden in de regio, wordt het contract volgend jaar voortgezet. Cliënten van organisaties die geen nieuw contract krijgen of geen nieuw contract willen, vallen onder het overgangsbeleid. Deze cliënten ontvangen hierover voor het eind van het jaar een brief van hun gemeente.

Het gaat om zorg vanuit de Wmo (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf), bescherm wonen of jeugdhulp (begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling, behandeling, kortdurend verblijf). De nieuwe contractering is voor drie jaar, wat inwoners en zorgaanbieders rust geeft.

Niet-gecontracteerde aanbieders

Met de aanbieders die vanaf 1 januari 2018 geen contract meer hebben met de regiogemeenten is gesproken over de gevolgen hiervan voor cliënten. Het uitgangspunt van deze gesprekken is dat deze aanbieders hun zorgtraject met de huidige cliënten gewoon afronden tot de einddatum van hun beschikking, maar tot uiterlijk 31 december 2018. Cliënten die onder dit overgangsbeleid vallen, krijgen hierover een brief van de gemeente. Als de zorgaanbieder hiertoe geen kans ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliënt voor een goede overdracht naar een andere zorgaanbieder. De gemeente ziet actief erop toe dat dit gebeurt.

Heeft de cliënt na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt hij/zij hierover een gesprek met de lokale toegangspoort tot zorg (bijvoorbeeld het sociaal team) en een advies over passende gecontracteerde zorgaanbieders.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?