Vijf maatregelen voor meer verkeersveiligheid Middelweg Moordrecht (03-10-2017)

Verlopen op 23-02-2018.

De gemeente Zuidplas voert rond de herfstvakantie vijf maatregelen uit voor meer verkeersveiligheid op de Middelweg in Moordrecht.

De maatregelen zijn bijvoorbeeld extra verlichting op enkele zijden van de weg, alsook het aanpassen van een deel van de bestrating. De maatregelen zijn van te voren zowel digitaal als tijdens een inloopbijeenkomst met inwoners uit het dorp besproken.

Verbeteringsmaatregelen

Bij de gemeente kwam al eerder het signaal dat de inwoners van Moordrecht de Middelweg als onveilig ervaren. Aan adviesbureau Arcadis is daarom gevraagd om in gesprek met inwoners te kijken hoe de verkeersveiligheid op de Middelweg nog verder verbeterd kan worden. Dit heeft geresulteerd in vijf maatregelen die de komende periode worden uitgevoerd:

  1. het fietspad aan de westzijde van de Middelweg wordt verplicht;
  2. het tweerichtings fietspad vanaf de Stevensstraat tot voorbij de kruising met de Boerderijlaan wordt  in rode bestrating uitgevoerd;
  3. de aansluiting van de Boerderijlaan wordt vorm gegeven als een uitrit zodat fietsers op het  tweerichtingen fietspad voorrang hebben;
  4. het fietspad aan de oostzijde van de Middelweg tussen de brug en het Land voor Water wordt weer voetpad;
  5. de voormalige fietsoversteek bij de overgang van 30 naar 50 km/uur wordt fysiek afgesloten;

Het college van B&W hoopt met deze maatregelen de verkeersveiligheid op de Middelweg voor haar inwoners en de overige weggebruikers te vergroten.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?