Raadsvergadering 24 april (13-04-2018)

Verlopen op 25-04-2018.
Raadsvergadering 24 april

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht.

Datum: dinsdag 24 april
Opening: 20.00 uur
Locatie: Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Kamerlingh Onnesstaat 4 te Nieuwerkerk aan den IJssel 

Vergaderpunten

Vergaderpunten

  1. Meerjarenperspectief Vastgoed 2018 (MPV 2018)
  2. Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2018 (MPG 2018)
  3. Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2017
  4. Bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren
  5. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Herenweg 54 Moerkapelle
  6. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Groenendijk 275 Nieuwerkerk aan den IJssel
  7. Startnotitie Woonvisie
  8. Benoeming fractieadviseurs

In ons Raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda en alle vergaderstukken.

Inspreken tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht. U kunt dan uw visie aan de raad geven over onderwerpen die op de agenda van die vergadering staan. De maximale spreektijd is vijf minuten.

NB: Niet kan worden ingesproken bij:

  • Benoeming fractieadviseurs

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 330 312, of via griffie@zuidplas.nl.
Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam op.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?